hemofili A

Hemofili A är en ärftlig blodkoagulering sjukdom som orsakas av en bristande aktivitet hos plasmaproteinfaktor VIII, som påverkar koagulering egenskap hos blod.

Läkemedel

Underliggande ämnen

Kategorier

Mer information

  • Hemofili
  • Hemofili hos barn