hemostas

Hemostas är den process genom vilken kroppen stoppar blödning.

Läkemedel

Kategorier