Herpes zoster Iridocyklit

Herpes zoster Iridocyklit är en okulär virusinfektion som orsakas av herpes zoster med inflammation i både iris och ciliarkroppen hos ögat.

Läkemedel

  • prednison

Kategorier

Mer information

  • Bältros