Sponsrade länkar

Hetsätningsstörning

Alternativa namn: SÄNG

Hetsätningsstörning kännetecknas av återkommande förbrukning av mycket stora mängder mat, utan beteenden för att förhindra viktökning såsom självinducerad kräkning.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Psykiska störningar
  • Ätstörningar
Sponsrade länkar

Mer information

  • Bulimia nervosa
  • Bulimia nervosa hos ungdomar
  • bulimia nervosa hos barn