Sponsrade länkar

HIV-infektion

Alternativa namn: Acquired Immune Deficiency Syndrome, Förvärvat immunbristsyndrom, Akut HIV-infektion, Akut Retroviral Syndrome, aids, AIDS-relaterat komplex, BÅGE, Kronisk symptomatisk HIV-infektion, hiv, HIV-infektion, akut, HIV Serokonversion Syndrome, HIV / AIDS, Humant immunbristvirus infektion, Primär HIV-infektion

HIV-infektion är en viral infektion orsakad av humant immunbristvirus (HIV) som gradvis förstör immunsystemet, vilket resulterar i infektioner som är svåra för kroppen att bekämpa.

Läkemedel

Underliggande ämnen

Kategorier

 • Behandlingsalternativ
 • Infektion
 • virusinfektion
Sponsrade länkar

Mer information

 • AIDS
 • HIV-infektion
 • med humant immunbristvirus och förvärvat immunbristsyndrom
 • sexuellt överförbara sjukdomar
 • sexuellt överförbara sjukdomar i ungdomar
 • HIV / AIDS
 • AIDS / HIV
 • aids komplikationer och behandlingar
 • Behandling AIDS & HIV
 • HIV Prevention
 • AIDS / HIV symtom och komplikationer
 • National HIV som testar dag
 • 9 Fakta om aktuella HIV behandling
 • HIV / aIDS