Hjärtsvikt (Congestive Heart Failure)

Alternativa namn: CHF

Syftet med hjärtat är att pumpa blod som innehåller syre och näringsämnen, till resten av kroppen.

Hjärtsvikt uppstår när flödet av blod från hjärtat (hjärtminutvolymen) minskar, eller vätska ryggar upp bakom brist ventrikeln, eller båda.

Läkemedel

 • furosemid
 • Lasix
 • karvedilol
 • Coreg
 • spironolakton
 • lisinopril
 • digoxin
 • metoprololsuccinat ER
 • metoprolol
 • Aldactone
 • isosorbidmononitrat
 • Accupril
 • amlodipin
 • Coumadin
 • warfarin
 • Cardizem
 • Altace
 • Lanoxin
 • Norvasc
 • Toprol-XL
 • Diovan
 • Nitrostat
 • hydralazin
 • Prinivil
 • Zestril

Underliggande ämnen

Kategorier

 • Behandlingsalternativ
 • Kardiovaskulära tillstånd och sjukdomar

Mer information

 • Hjärtsvikt
 • Bröstsmärtor
 • Hjärtsvikt
 • Coronary Heart Disease
 • Hjärtsvikt