Hosta

Alternativa namn: Kronisk hosta, Hosta, kronisk

En snabb utdrivning av luft från lungorna typiskt i syfte att rensa lungluftvägarna hos fluider, slem, eller material.

Läkemedel

Underliggande ämnen

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • luftvägssjukdom

Mer information

  • Akut bronkit hos vuxna
  • Kronisk hosta