Sponsrade länkar

hyperbilirubinemi

Alternativa namn: Kolestatisk konjugerad Hyperbilirubinemi, Crigler-Najjar syndrom, Dubin-Johnson syndrom, Gilbert syndrom, Gulsot, Noncholestatic konjugerad Hyperbilirubinemi, Rotor syndrom, okonjugerad Hyperbilirubinemi

Hyperbilirubinemi är ett tillstånd där det finns för mycket bilirubin i blodet.

Beroende på orsaken till hyperbilirubinemi kan gulsot visas vid födseln eller när som helst efteråt.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Leversjukdom
Sponsrade länkar