Sponsrade länkar

hypereosinofilt syndrom

En heterogen grupp av störningar med det gemensamma draget av förlängd eosinofili av okänd orsak och tillhörande organsystemdysfunktion, inklusive hjärta, centrala nervsystemet, njurar, lungor, mag-tarmkanalen, och hud.

Läkemedel

Underliggande ämnen

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • luftvägssjukdom
Sponsrade länkar

Mer information

  • Hypereosinofilt syndrom
  • hypereosinofilt syndrom