Sponsrade länkar

Hyperfosfatemi av njursvikt

Onormalt hög koncentration av fosfater i det cirkulerande blodet hos patienter med njursvikt.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Nedsatt njurfunktion
  • kronisk njursjukdom
  • njursvikt
Sponsrade länkar