Hypertensiv Hjärta med CHF och njursjukdom

Hypertensiva Hjärta med CHF och Njursjukdom beskriver komplikationer av hjärtat på grund av kronisk hypertension (högt blodtryck) och relaterade sjukdomar.

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Nedsatt njurfunktion
  • Hypertensiv njursjukdom

Mer information

  • hypertensiv kris