Sponsrade länkar

Hypoprotrombinemi, inte förknippas med antikoagulantia

Hypoprotrombinemi, inte förknippade med antikoagulationsterapi beskriver ett tillstånd där det finns en brist av protrombin i blodet, vilket orsakar försämrad koagulering och en ökad risk för blödning och är inte associerad med antikoagulerande terapi.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar