Ihållande depression

Alternativa namn: kronisk depression, Depression, kronisk, dystymi, dysthymic Disorder

En sjukdom med en kronisk nedstämdhet;

Läkemedel

  • bupropion
  • sertralin
  • duloxetin
  • amitriptylin
  • citalopram
  • fluoxetin
  • paroxetin
  • fluvoxamin

Underliggande ämnen

Kategorier

Mer information

  • dystymi