Sponsrade länkar

Intra- eller Post-op SVT eller hypertoni

Högt blodtryck (hypertoni) eller en onormalt snabb hjärtrytm som härrör från de övre kamrarna av hjärtat (supraventrikulär takykardi -SVT) under eller efter operationen.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar