Sponsrade länkar

intraokulärt Hypertension

Intraokulär hypertoni avser varje situation i vilken det intraokulära trycket är högre än normalt i ett eller båda ögonen.

Läkemedel

Underliggande ämnen

  • hypertensiv retinopati

Kategorier

Sponsrade länkar

Mer information

  • Glaukom
  • Förstå din vision
  • problem med synen