iridocyklit

Inflammation av iris och ciliarkroppen, främre uveit.

Läkemedel

Kategorier