Sponsrade länkar

ischemisk stroke

Alternativa namn: cerebrovaskulär sjukdom, CVA, Stroke, Stroke, ischemisk

En ischemisk stroke uppstår när ett blodkärl som förser blod till hjärnan blockeras av en blodpropp.

Läkemedel

Underliggande ämnen

Kategorier

 • Behandlingsalternativ
 • centrala nervsystemet
 • Cerebral Vascular Disorder
Sponsrade länkar

Mer information

 • Hjärnstammen infarkt
 • Effekter av en stroke
 • Ischemisk stroke
 • Vänster Hemispheric Stroke
 • Höger Hemispheric Stroke
 • Stroke
 • Stroke hos barn
 • Stroke
 • Högt kolesterol Översikt
 • Stroke