kikhosta Profylax

Innebär att vidta medicin för att förhindra kikhosta - en mycket smittsam bakteriell sjukdom.

Läkemedel

Kategorier