Sponsrade länkar

KOL, akut

Alternativa namn: Kronisk obstruktiv lungsjukdom, akut

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) hänvisar till en grupp av sjukdomar som skadar lungorna, vilket gör andningen allt svårare med tiden.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • luftvägssjukdom
  • KOL
Sponsrade länkar