Komplement till antibiotikabehandling

Något ytterligare som kompletterar antibiotikabehandling.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Infektion