Sponsrade länkar

Kramper (Kramper)

Alternativa namn: Absens, Komplexa partiella anfall, Passar

Ett beslag eller konvulsioner kan vara en plötslig, våldsam, okontrollerbar sammandragning av en grupp av muskler.

Läkemedel

Underliggande ämnen

Kategorier

 • Behandlingsalternativ
 • centrala nervsystemet
 • Epilepsi
Sponsrade länkar

Mer information

 • Epilepsi
 • Epilepsi och graviditet
 • epilepsi hos barn
 • feberkramper hos barn
 • New-ella anfall hos vuxna
 • New-ella anfall hos barn
 • Nonepileptic Kramper
 • Recurrent anfall hos vuxna
 • återkommande anfall hos barn
 • Kramper
 • status epilepticus
 • Bensodiazepiner
 • Absens
 • Kramper