Kronisk Myofascial Pain

Alternativa namn: CMP, MPS, Myofascial Pain Syndrome, Myofascial Syndrome

Kronisk myofasciell smärta (CMP), även känd som Myofascial smärtsyndrom (MPS), är ett syndrom som kännetecknas av kronisk smärta orsakad av multipeltriggerpunkter och fascian förträngningar.

Läkemedel

 • cyklobensaprin
 • amitriptylin
 • klonazepam
 • ibuprofen
 • naproxen
 • Aleve
 • Advil
 • IBU
 • Motrin
 • Naprosyn
 • Flanax smärtstillande
 • Actiprofen
 • Addaprin
 • Proprinal
 • Anaprox-DS
 • Haltran
 • Motrin IB
 • Q-profen
 • A-G profenet
 • Aflaxen
 • All Day Smärta
 • Anaprox
 • EG-Naprosyn
 • Genpril
 • Ibu-4

Kategorier

Mer information

 • Myofascial smärtsyndrom