Sponsrade länkar

Kryopyrinassocierat periodiskt syndrom

Alternativa namn: CAPS

Kryopyrinassocierat periodiska syndrom är en grupp av sällsynta autosomala dominanta sjukdomar, i allmänhet orsakas av mutationer som påverkar cryopryin proteinet.

Läkemedel

Sponsrade länkar