Sponsrade länkar

Kutant T-cellslymfom

Alternativa namn: Cancer, kutan T-cell-lymfom, CTCL, Lymfom, kutant T-cellslymfom

En typ av non-Hodgkins lymfom som först visas på huden.

Synonym: mycosis fungoides.

Läkemedel

Sponsrade länkar

Mer information

  • Childhood Hodgkin lymfom
  • Childhood Non-Hodgkins lymfom
  • Non-Hodgkins lymfom
  • kutant T-cellslymfom