Långt QT-syndrom

Långt QT-syndrom är en sällsynt hjärtrytmrubbningar som kan leda till hjärtklappning, svimning, kramper eller plötslig död.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Kardiovaskulära tillstånd och sjukdomar

Mer information

  • Hjärtblock
  • Long QT syndrom
  • långt QT-syndrom