lätt sedering

Lätt sedering är ett tillstånd som är lugn med en minskning av psykisk aktivitet, där verbal kontakt bibehålls.

Läkemedel

Kategorier

Mer information

  • bensodiazepiner