levertumör

En levertumör är en onormal tillväxt av kroppsvävnad i levern.

Läkemedel

Underliggande ämnen

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Leversjukdom

Mer information

  • Sköldkörtelcancer