Sponsrade länkar

Lewy Body demens

Alternativa namn: Lewykroppsdemens, DLB, Lewy body sjukdom med demens

Lewy Body demens (DLB) är en typ av progressiv demens.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • centrala nervsystemet
  • Demens
Sponsrade länkar

Mer information

  • Alzheimers sjukdom
  • antikolinerga läkemedel för att undvika hos äldre
  • Lewy body demens