Sponsrade länkar

lungfibros

Alternativa namn: asbestos, Interstitiell pneumonit, från asbestexponering, Lungfibros, från asbestexponering

Idiopatisk lungfibros involverar ärrbildning eller förtjockning av vävnader djupt i lungan utan känd orsak.

Läkemedel

Underliggande ämnen

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • luftvägssjukdom
Sponsrade länkar

Mer information

  • Pulmonary Fibrosis
  • mesoteliom
  • Asbestos
  • lungfibros