Mässling

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som kännetecknas av feber, hosta, konjunktivit (rodnad och irritation i membran av ögonen), och sprida utslag.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Infektion
  • virusinfektion

Mer information

  • Mässling
  • Mässling (rubeola)
  • Mässling