Magsår Profylax

Magsår Profylax avser den regelbundna tagande av medicin, vanligtvis protonpumpshämmare eller H2-blockerare, för att förhindra magsår hos patienter som tar mediciner som har biverkningar av gastrisk ulceration.

Läkemedel

  • esomeprazol

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Gastrointestinal Disorders
  • magsår

Mer information

  • magsår