melioidos

En sjukdom hos människor och djur som liknar rots.

Läkemedel

Kategorier

  • behandlingsalternativ