Sponsrade länkar

Merkel cellscancer

Alternativa namn: kutan APUDoma, primära neuroendokrin karcinom i huden, trabekulärt carcinoma i huden

Merkel cellscancer är en ovanlig och aggressiv hudcancer som kan växa snabbt och metastaser på ett tidigt stadium.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar

Mer information

  • Merkel cell carcinoma