Multicentrisk Castlemans sjukdom

Alternativa namn: Castlemans sjukdom, MCD

Multicentcastlemans sjukdom är en typ av Castlemans sjukdom som drabbar mer än en enda grupp av lymfkörtlar och kan påverka andra organ innehållande lymfoid vävnad.

Läkemedel

Kategorier