nefropati

Nefropati, även känd som njursjukdom, betyder skada på eller sjukdom i en njure.

Läkemedel

  • lisinopril
  • metylprednisolon

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Nedsatt njurfunktion

Mer information

  • Gikt