Neuropatisk smärta

Neuropatisk smärta är smärta som uppstår som en direkt följd av en skada eller sjukdom som påverkar känsel.

Läkemedel

Underliggande ämnen

Kategorier

Mer information

  • Förstå Opioid (narkotiska) smärtstillande medel
  • Pain Management - Vilka är dina behandlingsalternativ?