Sponsrade länkar

Njurcancer

Alternativa namn: Adenokarcinom av njurceller, Cancer, Hypernephroma, Cancer, njure, Cancer, Renal, Cancer, njurcellskarcinom, Hypernephroma, njurcancer, njurcancer

Njurcellskarcinom, en form av cancer njuren som involverar cancerous förändringar i cellerna i det renala tubuli, är den vanligaste typen av njurcancer hos vuxna

Läkemedel

Underliggande ämnen

Kategorier

Sponsrade länkar

Mer information

  • Njurcancer
  • Njurcancer
  • Njurcancer