Nonobstructive Oliguri

En minskning av urinproduktion inte orsakas av ett hinder eller blockering.

Läkemedel

Kategorier