NSAID-kallat magsår

Magsår kan orsakas av icke-steroida antiinflammatoriska medel.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Gastrointestinal Disorders
  • magsår

Mer information

  • magsår