oligospermi

Ett lågt spermieantal.

Läkemedel

  • klomifen

Kategorier