oligospermi

Ett lågt spermieantal.

Läkemedel

Kategorier