parkinsonism

Parkinsonism är en progressiv degenerativ sjukdom som drabbar en av de regioner av hjärnan som styr rörelsen.

Läkemedel

  • levodopa

Kategorier

Mer information

  • Parkinsons sjukdom