Sponsrade länkar

Peritonealdialys

Peritonealdialys är avlägsnandet från kroppen av lösliga ämnen och vatten genom överföring genom peritoneum, med användning av en dialyslösning som intermittent införes i och avlägsnas från bukhålan.

Läkemedel

  • Extraneal
  • LVP lösning
  • Delflex

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Nedsatt njurfunktion
  • kronisk njursjukdom
  • njursvikt
Sponsrade länkar