Pneumokocksjukdom Profylax

Innebär att vidta medicin för att förhindra en pneumokocksjukdom.

Läkemedel

Kategorier