Poison Ivy

Anläggningen Poison Ivy innehåller urushiol som orsakar allergiskt kontakteksem hos människor som är känsliga för urushiol.

Läkemedel

  • pramoxin / zinkacetat
  • Caladryl Klar
  • Klar Calamine

Kategorier

Mer information

  • Poison Ivy