Poison Sumac

Anläggningen Poison Sumac innehåller urushiol som orsakar allergiskt kontakteksem hos människor som är känsliga för urushiol.

Läkemedel

  • pramoxin / zinkacetat
  • Caladryl Klar
  • Klar Calamine

Kategorier