polymyalgia rheumatica

En sjukdom som innebär smärta i höften och stelhet eller skuldra smärta och stelhet.

Läkemedel

  • prednison
  • ibuprofen
  • IBU
  • Ibu-4
  • IBU-200
  • Ibu-6

Kategorier

Mer information

  • Polymyalgia rheumatica
  • polymyalgia rheumatica
  • polymyalgia rheumatica