portal Hypertension

Portal hypertension är högt blodtryck i portalen systemet ses i skrumplever och andra förhållanden som orsakar hinder för portådern.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Leversjukdom

Mer information

  • Lever Abscess
  • portal hypertension