Sponsrade länkar

Pre-expositionsprofylax

Alternativa namn: Pre-Exposure Profylax HIV-infektion, PrEP, Att minska risken för HIV-infektion

Pre-exponering profylax (PREP) minskar risken för HIV-infektion hos oinfekterade individer som löper hög risk.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar

Mer information

  • Behandla AIDS & HIV
  • nationell HIV som testar dag