primär hyperaldosteronism

Primär hyperaldosteronism är ett tillstånd där binjuren släpper för mycket av hormonet aldosteron.

Läkemedel

  • spironolakton
  • Aldactone

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • binjuren Disorders