Primär hyperaldosteronism Diagnos

Fastställandet av primär hyperaldosteronism - ett tillstånd där binjuren släpper för mycket av hormonet aldosteron.

Läkemedel

  • spironolakton
  • Aldactone

Kategorier